Rosersbergs slott

Historik

Rosersberg har fått sitt namn efter modern till godsets grundare riksskattmästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna. Modern härstammade från ätten Tre Rosor.

Slottet började uppföras 1634 och stod fullbordat fyra år senare. Det Oxenstiernska slottet var typiskt för sin tid med en huvudbyggnad med mycket högt tak och storslagna rikt dekorerade gavlar i tysk–nederländsk renässansstil. Till detta anslöt en stor borggård som inramades av tre låga längor.

Under 1600–talets andra hälft upplevdes renässansslottet som ålderdomligt och riksskattemästarens son, kansli–presidenten Bengt Oxenstierna lät radikalt modernisera slottet i aktuell barockstil.

Tessin moderniserar

Oxenstierna tog landets ledande arkitekt, Nicodemus Tessin den yngre till sin hjälp. Nya flyglar tillfogades och där inreddes bland annat trädgårdsgrottor som bevarats in i vår egen tid.

På huvudbyggnaden revs de höga renässansgavlarna och huset försågs med ett brutet tak. Från denna tid har ett praktfullt kolonngalleri bevarats.

1700–talets slott

År 1747 inköptes Rosersberg av presidenten, friherre Erland Broman. Även Broman lät modernisera slottet. Ombyggnadsarbetet leddes troligen av en av landets mer prominenta 1700–tals arkitekter.

Efter Bromans död 1757 löste svenska staten in godset och det kom att ställas till den unge hertig Karl (XIII) av Södermanlands förfogande. Därmed kom Rosersberg att bli ett kungligt slott.

Karl XIII:s slott

Hertig Karl lät under Jean Eric Rehns ledning utföra en genomgripande ombyggnad och nyinredning. Vid brodern, Gustav III:s, död 1792 kom Karl att tillträda som förmyndarregent i Sverige eftersom den nye kungen Gustav IV Adolf var omyndig.

Vid 1790–talets slut igångsattes en rad betydande nyinredningar på slottet med Orangegula och Röda Salongerna samt Hoglandsalen som karakteristiska exempel.

De sista kungligheterna som bodde på slottet var Karl XIV Johan och drottning Desideria. Efter kungens död år 1844 använde änkedrottning Desideria Rosersberg som sitt änkesäte .

Toppbilden: Detalj av målningen "Rosersberg slott sett från norr" av Louis Belanger, olja på duk från 1803. Foto: Håkan Lind/Kungligaslotten.se

Rosersbergs slott började byggas 1634. Kopparstick ur Erik Dahlberghs Suecia antigua. Foto: Kungl. Biblioteket

Drottning Desiderias sängkammare. Hon var Karl XIV Johans gemål och god vän med Napoleon Bonaparte. Foto: Håkan Lind//Kungligaslotten.se

Karl XIII:s arbetsrum. Slottet köptes först av friherre Erland Broman. Efter hans död 1757 tog den unge hertig Karl (XIII) över slottet. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Röda salongen, Orangegula salen och Hoglandsalen är karakteristiska exempel på nyinredningar från slutet av 1790-talet. Foto: Håkan Lind/Kungligaslotten.se

Inför besöket

Följ med på en guidad tur och hör om slottets kungliga historia, byggnadshistoria och bevarade inredningar.

Läs mer

Rosersbergs slott är öppet för bokade grupper under juni–augusti. När du bokar visning önskar du datum, tid och innehåll för gruppen och ...

Läs mer

Upptäck mer om Rosersbergs slott

Att besöka Rosersbergs slott är att ta ett steg in i en genuin kunglig miljö från tiden runt sekelskiftet 1800. Den fasta inredningen är ...

Läs mer

Slottskyrkan i Rosersbergs slott ligger i sydöstra flygeln och dess kulturhistoriska värde är stort. Kyrkflygeln stod klar våren 1695 skr...

Läs mer

Mot Sigtunafjärden väster om slottet ligger den engelska parken anlagd av hertig Karl (XIII). Andra sevärdheter är Sveriges största gravh...

Läs mer

I Junoflygeln och på slottsterrassen på Rosersbergs slott finns ett sommarkafé som serverar smörgåsar, kaffe med bakverk, kakor och svalk...

Läs mer

Vid Rosersbergs slott har Rosersbergs Slottshotell kafé och konferensverksamhet i unika slottsmiljöer.

Läs mer

Rosersberg har fått sitt namn efter modern till godsets grundare riksskattmästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna. Modern härstammade från...

Läs mer

Artiklar och film

Den nya Kungliga Slotten-appen presenterar flera nyheter som ger mervärde till ditt slottsbesök!

Läs mer

Under hela sitt vuxna liv befann sig Hedvig Elisabeth Charlotta nära maktens centrum. Först som hertiginna och svägerska till Gustav III ...

Läs mer

Upptäck de kungliga parkerna! Här möts natur och kultur, historia och nutid. Parkerna är öppna året om, dygnet runt.

Läs mer

Kundservice

Öppettider: Stängt